בקר
צרפת
קשה

22

/ 100
גרם
+-
כבשים
צרפת
קשה

35

/ 100
גרם
+-